APOTHOveda, tm

ApothoVEDA, tm ~ EYES & LIPS

Lotus Healing Sanctuary Garden & Organic Apothocary, Ayurveda & Healing
Product ~ apothoVEDA,tm

SEE me ~


Lotus Healing Sanctuary 

Ayurveda & Healing

~ apothoVEDA,tm

ApothoVEDA, tm ~ SKIN

Lotus Healing Sanctuary Garden & Organic Apothocary, Ayurveda & Healing
Product ~ apothoVEDA,tm

FEEL me ~


Lotus Healing Sanctuary 

Ayurveda & Healing

 ~ apothoVEDA,tm

ApothoVEDA, tm ~ POTIONS

Lotus Healing Sanctuary Garden & Organic Apothocary, Ayurveda & Healing
Product ~ apothoVEDA,tm

TOUCH me ~


Lotus Healing Sanctuary 

Ayurvedic & Healing

~ apothoVEDA,tm

APOTHOveda, tm ~ TEAS

LOTUS HEALING SANCTUARY apothoVEDA, tm ~  Apothocary, Ayurveda, Healing TEAS

SEASONAL, DOSHA & HEALING

blends

Garden & Organic Ayurvedic Apothocary

Menu / Price List


~ LET YOUR HEART SHIMMER ~ SHIMMER IN THE LIGHT ~ SHIMMER IN THE LIGHT OF THE SUN & MOON ~